Decyzja Kongregacji Watykańskiej

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko patronem NSZZ „Solidarność”

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia papieża Franciszka, na wniosek NSZZ „Solidarność”, złożony w Watykanie za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, podjęła decyzję o ustanowieniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”, patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Decyzję o złożeniu takiego wniosku podjął Krajowy Zjazd Delegatów w październiku 2010 r. we Wrocławiu.

Dekret został odczytany przez metropolitę gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia podczas Mszy św. sprawowanej z okazji 34. rocznicy powstania „Solidarności” – w niedzielę 31 sierpnia w bazylice św. Brygidy w Gdańsku.

– Ksiądz Jerzy oddał życie, aby „Solidarność” mogła żyć, i zawsze jest z nami. Od teraz nie tylko jako nasz kapelan, ale i patron – powiedział szef Związku Piotr Duda. – To wspaniały dzień – dodał.

www.solidarnosc.org.pl

„Niedziela” 36/2014

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl