Polonijny Zjazd Katolicki

Co należy czynić, by Kościół nie był bezosobową masą wiernych? - temat ten podjęli Polacy w Anglii, na dorocznym Zjeździe Katolickim w Coventry, zorganizowanym przez Polski Instytut Akcji Katolickiej na Wyspach Brytyjskich. Temat Zjazdu nawiązywał do przesłania Benedykta XVI, skierowanego do biskupów polskich podczas ich wizyty ad limina Apostolorum w listopadzie i grudniu ub.r. Do parafii polskiej św. Stanisława Kostki w Coventry przyjechało ok. 150 delegatów reprezentujących polskie ośrodki parafialne, zwłaszcza z Anglii południowo-wschodniej. Przeważali wśród nich przedstawiciele emigracji niepodległościowej. Głównym prelegentem Zjazdu był abp Szczepan Wesoły.
Podjęta przez Zjazd refleksja nad rzeczywistą wspólnotą wiernych jest aktualnym wyzwaniem dla Kościoła polskiego w Wielkiej Brytanii. Tutejsze parafie przeżywają gwałtowny wzrost liczby wiernych, spowodowany emigracją zarobkową na Wyspy Brytyjskie.

"Niedziela" 26/2006

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl