Mówi Abp Mieczysław Mokrzycki

Wizyta „ad limina” – powrót do dawnego domu

W tych dniach pielgrzymuję do „progów apostolskich”, ale dla mnie powrót do Watykanu jest niejako powrotem do dawnego domu. Tutaj w latach 1996 – 2005 r. służyłem Janowi Pawłowi II, a następnie, do 2007 r. – Benedyktowi XVI. W domu tym miałem przyjaciół i zaznawałem pokoju, wynikającego z obecności Papieży.

Pierwszą wizytę „ad limina”, już jako biskup nominat, przeżyłem we wrześniu 2007 r. – wówczas podejmował nas Benedykt XVI. Teraz spotkałem się z papieżem Franciszkiem już jako metropolita lwowski i przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy. Oficjalne spotkanie miało miejsce 20 lutego br. w Pałacu Apostolskim. Gdy przechodziłem przez sale pałacu, przypominałem sobie chwile spędzone tam właśnie – najpierw u boku św. Jana Pawła II, a następnie Benedykta XVI...

Wszyscy biskupi są zadowoleni ze spotkania z Franciszkiem, który poświęcił nam wiele czasu. W sposób szczególny interesował się obecną sytuacją w kraju, zadawał nam wiele pytań, by zrozumieć, co się dzieje na Ukrainie, jak sobie radzimy i jak żyją nasi wierni. Pytał o nasze troski i radości. Dziękował, że trwamy, że jesteśmy blisko ludzi, szczególnie tych najbardziej potrzebujących. Zastanawiał się, w jaki sposób Stolica Apostolska może nam pomóc. Zapewnił o swojej modlitwie i przekazał apostolskie błogosławieństwo nam i całemu Kościołowi na Ukrainie.

Z naszej strony powiedzieliśmy papieżowi Franciszkowi, że odczuwamy solidarność i troskę Kościoła powszechnego, co przejawia się w konkretnej pomocy, szczególnie ze strony Kościoła w Polsce i innych krajach Europy.

W poszczególnych dykasteriach Kurii Rzymskiej spotkaliśmy się natomiast z prefektami kongregacji i przewodniczącymi rad oraz ich współpracownikami. Mogliśmy przedstawić bieżące sprawy naszego Kościoła, zwrócić się o poradę i o pomoc. Wszyscy interesowali się sytuacją na Ukrainie, wyrażali swoje współczucie i zapewniali o solidarności. Te spotkania na pewno przyczynią się do lepszej posługi duszpasterskiej w naszych diecezjach.

Wypowiedzi abp. Mieczysława Mokrzyckiego wysłuchał Włodzimierz Rędzioch.

„Niedziela” 9/2015

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl