„Brama Miłosierdzia” z Polski w Rzymie na otwarciu Roku Świętego Miłosierdzia

Ks. Bogdan Stepan

Papież Franciszek poprosił, aby ukraińska ikona z Polski „Brama Miłosierdzia” została przewieziona do Watykanu na otwarcie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

Historia cudowna jak sama ikona. O. Raniero Cantalamessa OFMCap, kaznodzieja Domu Papieskiego, kopię ikony otrzymał na zakończenie rekolekcji dla biskupów greckokatolickich i rzymskokatolickich, które głosił na Ukrainie. Gdy Ojciec Święty Franciszek dowiedział się od o. Raniero Cantalamessy o jarosławskiej ikonie słynącej cudami, od razu wyraził życzenie, by oryginalna greckokatolicka „Brama Miłosierdzia” z Polski była obecna w Rzymie na otwarciu Roku Świętego Miłosierdzia. W piątek 4 grudnia br. ok. godz. 15 hierarchowie archidiecezji przemysko-warszawskiej abp Jan Martyniak oraz abp Eugeniusz Popowicz zostali poproszeni, aby oryginał ikony do poniedziałku 7 grudnia do Rzymu mógł być dostarczony. Duchowni Kościoła greckokatolickiego przyjęli tę wiadomość z radością, ale i zaskoczeniem. – Pan Jezus jest „Bramą Miłosierdzia” dla wszystkich. On prowadzi nas do Ojca. Pan Jezus przyszedł przez człowieka, przez Matkę, która otworzyła się na Słowo – tłumaczy abp Martyniak.

W sobotę 5 grudnia, dzięki staraniom dyplomatów z Polski i Watykanu oraz pracowników Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, a także Wojewódzkiego Podkarpackiego Urzędu Konserwatorskiego, udało się załatwić wszystkie formalne pozwolenia na wywóz z Polski cennej ikony z początku XVII wieku. Ikona wyjechała z Przemyśla do Watykanu w niedzielę o godzinie 5 rano.

Dlaczego właśnie ikoną z Polski, z greckokatolickiej świątyni, zainteresował się Ojciec Święty? Otóż ikona ta uznawana jest za cudowną, a świadczy o tym jej historia. Wiemy, że pierwotnie znajdowała się w cerkwi – pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Jarosławiu. Ikona powstała najprawdopodobniej przed 1640 r. i niemal od razu zasłynęła łaskami. Źródła historyczne podają, że już w 1772 r. obwieszona była wotami. 17 sierpnia 1747 r. została przeniesiona do nowej miejskiej cerkwi Przemienienia Pańskiego. Kiedy zawisła w nowej cerkwi, założono Księgę cudów, w której zapisywano przypadki otrzymanych łask. Sława ikony dotarła do Rzymu i kolejni papieże nadawali modlącym się przed nią przywileje odpustów (Klemens XII, Klemens XIV, Pius VI). Ten ostatni wydał bullę papieską, w której uznał ikonę za cudowną i udzielił wiernym odwiedzającym jarosławską cerkiew pełnego odpustu. Starania o koronację cudownej ikony na prawie papieskim rozpoczęto w okresie międzywojennym. Jej gorącym orędownikiem był bł. Jozafat Kocyłowski (przemyski biskup greckokatolicki, uznany przez Ojca Świętego Jana Pawła II za męczennika). II wojna światowa, deportacje ludności ukraińskiej, zdelegalizowanie Kościoła greckokatolickiego w Polsce spowodowały, że inicjatywa upadła. W 1993 r. starania na nowo podjął abp Jan Martyniak. Doprowadził do tego, że papież Jan Paweł II w 1996 r. zdecydował o koronacji obrazu i poświęcił korony. W imieniu papieża Jana Pawła II koronacji dokona 18 sierpnia 1996 r. na Jarosławskim Rynku kard. Achille Silvestrini, ówczesny prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich. Współkonsekratorem był abp Jan Martyniak. Uroczystość zgromadziła kilka tysięcy wiernych, przy licznej obecności biskupów rzymskokatolickich i greckokatolickich.

Dzięki woli Ojca Świętego Franciszka ikona „Brama Miłosierdzia” z Jarosławia mogła zajaśnieć swoim cudownym blaskiem z samego Watykanu w dzień otwarcia Roku Świętego Miłosierdzia.

„Niedziela” 50/2015

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl