Cz@t ze Słowem oraz Kulturalna Akademia Serca

O programie Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016, o fascynacji Janem Pawłem II i o Cz@cie ze Słowem z bp. Henrykiem Tomasikiem – odpowiedzialnym za organizację ŚDM – rozmawia Lidia Dudkiewicz

LIDIA DUDKIEWICZ: – Dlaczego właśnie Polska została wybrana na miejsce spotkania Ojca Świętego z młodzieżą w 2016 r.?

BP HENRYK TOMASIK: – Może Ojciec Święty Franciszek chciał w ten sposób podkreślić swój szacunek dla św. Jana Pawła II i dlatego przyjął zaproszenie Episkopatu Polski oraz władz państwowych. W 2011 r., podczas Światowych Dni Młodzieży z Benedyktem XVI w Madrycie, odbyło się spotkanie młodzieży polskiej i polonijnej. Wielu młodych Polaków pytało wtedy kard. Stanisława Dziwisza o możliwość zorganizowania Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Wszyscy wiemy jednak, że takie decyzje podejmuje sam Ojciec Święty. I... doczekaliśmy się, w 2013 r., podczas XXVIII Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, papież Franciszek ogłosił, że w 2016 r. młodzież spotka się w Krakowie.

– Jaki jest stan przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie? Czy znamy już program?

– W Orędziu na V Światowe Dni Młodzieży w 1990 r. papież Jan Paweł II napisał: „Światowy Dzień jest nie tylko świętem, ale także poważnym duchowym zadaniem. Aby był on owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach, w stowarzyszeniach, ruchach i kościelnych wspólnotach młodzieżowych” (Orędzie na V ŚDM, 1990, „L’Osservatore Romano”, 10-11/1989).
Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, któremu przewodniczy kard. Stanisław Dziwisz, przy współpracy z Papieską Radą ds. Świeckich podjął bardzo trudne zadanie przygotowania tego niezwykłego wydarzenia. Wiem, że zaawansowane są prace w wielu sprawach dotyczących tego spotkania.
Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży otrzymało zadanie przygotowania duchowego młodych Polaków do Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. Program ten łączy założenia duszpasterskie Kościoła w Polsce ze wskazaniami Ojca Świętego, które są zawarte w orędziu na Światowy Dzień Młodzieży przeżywany w konkretnym roku.
29 listopada 2014 r. zakończył się program, który miał tytuł „Cz@t ze Słowem”, a w pierwszą niedzielę Adwentu, 30 listopada 2014 r., rozpoczął się program zatytułowany „Serce 2.0”. Program ten łączy założenia duszpasterskie Kościoła w Polsce z orędziem Ojca Świętego Franciszka. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (por. Mk 1, 15) – tak brzmi hasło roku duszpasterskiego w Polsce, który rozpoczął się wraz z pierwszą niedzielą Adwentu. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (por. Mt 5, 8) – to tytuł Orędzia na XXX Światowy Dzień Młodzieży (2015 r.).
Celem programu „Serce 2.0” jest pogłębiona refleksja nad dwoma sakramentami: pokutą i Eucharystią. Pierwszy miesiąc (grudzień 2014 r.) miał charakter wprowadzający; następne cztery miesiące (od stycznia do kwietnia 2015 r.) dotyczą pokuty, a kolejnych siedem (od maja do listopada 2015 r.) – Eucharystii. Wśród przygotowanych materiałów znajdziemy: scenariusze spotkań, konferencje pogłębiające, propozycje nabożeństw adoracyjnych z celebracją sakramentu pojednania, komentarze do Mszy św., a także konspekty spotkań w grupie oraz medytacje indywidualne. Autorzy programu, duszpasterze oraz grupa młodzieży polecają również zajęcie się specjalną KAS-ą, czyli „Kulturalną Akademią Serca”. Uzupełnieniem materiałów tekstowych są różne multimedia zamieszczane na stronie, w tym m.in. wywiady z ciekawymi ludźmi oraz wideokomentarze do niedzielnych Ewangelii, przygotowywane przez młodzież. Zapraszam na stronę internetową: www.kdm.org.pl.
W ramach przygotowania duchowego niezwykle cenne jest tworzenie diecezjalnych i parafialnych „centrów ŚDM”. Modlitwa w intencji ŚDM, realizowanie programu duchowego przygotowania do ŚDM, podejmowanie inicjatyw duszpasterskich oraz przygotowywanie wolontariuszy dla ŚDM to cenny wkład w przygotowanie do ŚDM – Kraków 2016.
Program? Oficjalny program ogłosi, oczywiście, Stolica Apostolska. Jednak Światowe Dni Młodzieży mają już wypracowany schemat. Co nas czeka?
Od 14 grudnia 2014 r. do 20 lipca 2016 r. – Pielgrzymka Krzyża Światowych Dni Młodzieży i kopii Obrazu Matki Bożej „Salus Populi Romani” (Ocalenie Ludu Rzymskiego). Jest już tradycją, że centralne wydarzenia Światowych Dni Młodzieży poprzedzone są pobytem gości na terenie kraju, który jest gospodarzem spotkania. A zatem w dniach 20-25 lipca 2016 r. będziemy gościć młodzież całego świata w naszych diecezjach, a 26 lipca rozpoczną się spotkania w Krakowie (inauguracja, katechezy, Festiwal Młodych). Prawdopodobnie 28 lipca powitamy Ojca Świętego. 29 lipca będziemy uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, a 30 lipca będziemy czuwać z Ojcem Świętym. Na niedzielę 31 lipca przewidziana jest Eucharystia, której będzie przewodniczył papież Franciszek.

– O Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie mówiło się, że otworzyły się na Wschód. Czy w Krakowie też będzie jakiś przełom?

– Położenie geopolityczne Polski wyznacza nam ważną misję. Łączymy Wschód z Zachodem. W 1991 r. Polacy okazali się bardzo gościnni i przyjęli wielką rzeszę pielgrzymów ze Wschodu. Mamy nadzieję, że to się powtórzy. Pięknym znakiem takiej gościnności jest zaangażowanie wielu młodych Polaków w akcję „Bilet dla Brata”.

– Z pewnością św. Jan Paweł II będzie w jakiś sposób obecny na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie...

– Światowe Dni Młodzieży mają ducha św. Jana Pawła II. Zrodziły się z miłości Papieża Polaka do Chrystusa i do młodzieży. Św. Jan Paweł II będzie prawdopodobnie oficjalnym patronem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Polska oraz sam Kraków kojarzy się tysiącom młodych ludzi z całego świata właśnie z osobą św. Jana Pawła II.

– Co Kościół w Polsce ma do zaoferowania młodzieży całego świata?

– Polska ma bogatą historię przenikniętą duchem Ewangelii. Ma wielkich ludzi, którzy swoje życie opierali na wierze w Chrystusa. Ma wielu świętych, także młodych, którzy mogą być wzorem dla młodzieży. Mamy parafie i rodziny, które są „małym Kościołem”. Mamy gorliwych kapłanów i oddane Panu Bogu oraz ludziom osoby życia konsekrowanego. Mamy wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia zatroskane o prawdziwą formację chrześcijańską. Mamy wiele gościnnych domów. Mamy dużo dobrej młodzieży, o otwartych sercach, która ze swoimi rówieśnikami z całego świata chce przeżywać tajemnicę Kościoła powszechnego.

– Papież Franciszek wzbudza entuzjazm wśród młodych. Czy te uczucia mają szansę przełożyć się na przywiązanie do Kościoła?

– Ojciec Święty Franciszek w homilii kończącej XXVIII Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro przekazał młodym ludziom potrójne zadanie: „Idźcie, bez obawy, aby służyć”. Te trzy zadania mogą być kluczem do zrozumienia nauczania Ojca Świętego Franciszka, które jest kierowane do ludzi młodych. To „idźcie” oznacza wezwanie do tego, aby podążać wytrwale drogą wiary: „Wytrwale podążajcie drogą wiary z niezłomną nadzieją w Panu. Na tym polega tajemnica naszego wędrowania! On daje nam odwagę, byśmy szli pod prąd” – mówił Ojciec Święty Franciszek 28 kwietnia 2013 r. na Placu św. Piotra w Rzymie, gdy sprawował Eucharystię, w czasie której 44 osoby przyjęły sakrament bierzmowania.
Droga wiary ubogaca człowieka w nowe wymiary. Są nimi nadzieja i miłość. Dzięki temu życie nabiera pełni. „Droga młodzieży, tak jest także w naszym życiu; jeśli chcemy, aby miało ono naprawdę sens i było pełne, jak sami tego pragniecie i na co zasługujecie, to mówię każdemu i każdej z was: «dodaj wiary», a życie nabierze nowego smaku, życie będzie miało busolę, wskazującą kierunek; «dodaj nadziei», a każdy twój dzień będzie oświecony i twój horyzont nie będzie już ciemny, lecz pełen światła; «dodaj miłości», a twoje życie będzie jak dom zbudowany na skale, twoje podążanie będzie radosne, bo spotkasz wielu przyjaciół, którzy idą wraz z tobą” – mówił do młodzieży Ojciec Święty Franciszek 25 lipca 2013 r. na plaży Copacabana w Rio de Janeiro podczas spotkania powitalnego z uczestnikami XXVIII Światowych Dni Młodzieży. „Wiara jest płomieniem, który rozświetla drogę. Ten płomień staje się jaśniejszy wówczas, gdy jest dzielony” – podkreślał wtedy papież Franciszek.
Przekazywanie Ewangelii innym osobom jest niesieniem Bożej mocy, która zmienia człowieka i świat. Taka droga wiary to podążanie za Chrystusem. W czasie XXVIII Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro Ojciec Święty Franciszek zachęcał młodych do odważnego przyjęcia Chrystusa: „Dlatego dziś mówię wam, każdemu z was: «dodaj Chrystusa» do swojego życia, a znajdziesz przyjaciela, któremu zawsze możesz ufać”.
Piękne wskazania papieża Franciszka, tak jak i nauczanie św. Jana Pawła II to zadanie, które wymaga współpracy. Konieczne są Boża łaska i nasza modlitwa. Naszej młodzieży potrzebna jest także pomoc dobrych rodziców, gorliwych duszpasterzy i katechetów, zatroskanych nauczycieli oraz odpowiedzialnych konstruktorów życia publicznego.

„Niedziela” 2/2015

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl