Słowa opiekuna Polonii do rodaków na całym świecie

Bp. Wiesław Lechowicz

„Pragnę Was bardzo serdecznie pozdrowić i wyrazić łączność z Wami, przebywającymi czasowo lub na stałe z dala od naszej Ojczyzny, niejednokrotnie z dala od swych najbliższych” – napisał w liście do Polonii z okazji świąt Bożego Narodzenia bp Wiesław Lechowicz, delegat Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji polskiej

Zdaniem bp. Wiesława Lechowicza, święta Bożego Narodzenia są doskonałą okazją, aby potwierdzić tę łączność, zapewniając o płynącej z Kościoła w Polsce modlitwie. „Wypowiadam też słowa gorącego podziękowania pod adresem kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich angażujących się w duszpasterstwo wśród polskich emigrantów – napisał. – Dzięki Waszej miłości i odpowiedzialności ewangelizacyjnej wielu naszych rodaków doświadcza we wspólnocie Kościoła atmosfery domu i przyjęcia, co pozwala im przetrwać trudny czas integracji w nowym środowisku. Wszyscy natomiast dzięki Waszej duszpasterskiej posłudze mogą oddawać cześć Bogu sercem wypełnionym wiarą zgodnie z polską tradycją chrześcijańską”.

Ksiądz Biskup przypomniał też emigrantom, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia przypadają w roku duszpasterskim, który w Polsce przebiega w myśl zawołania Pana Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). Nawrócenie to także powrót do początku, czyli zwrócenie się ku Temu, „w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (por. Dz 17, 28). „Niech więc tak się dzieje w Waszym osobistym i rodzinnym życiu. Zwracajcie się ku Bogu, a On wypełni każdą chwilę Waszego życia swoją wyzwalającą i miłującą obecnością” – zachęcił, przypominając też, że w Kościele powszechnym bieżący rok został ogłoszony przez papieża Franciszka jako Rok Życia Konsekrowanego. „Drodzy Bracia i Siostry zakonne, doceniając Waszą rolę w życiu Kościoła i w środowisku polskiej emigracji, życzę Wam, byście z wiernego świadectwa na wzór Jezusa i z ofiarnej służby naszym Rodakom czerpali jak najwięcej radości i satysfakcji, spotykając się ze zrozumieniem i życzliwością tych, wśród których i dla których oddajecie swoje życie”.

Tegoroczne świętowanie – jak przypomniał bp Lechowicz – ma miejsce po raz pierwszy po kanonizacji Jana Pawła II, co – jego zdaniem – powinno być dodatkowym źródłem radości. „Kochani Rodacy, Bracia i Siostry, przyjmijcie te z serca płynące życzenia, wsparte modlitwą i pasterskim błogosławieństwem! Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam podczas świąt Bożego Narodzenia i każdego dnia nowego roku” – zakończył.

Cały list świąteczno-noworoczny bp. Wiesława Lechowicza skierowany do Polaków rozsianych po całym świecie znajdziemy na portalu „Niedzieli”: www.niedziela.pl w zakładce przeznaczonej dla Polonii.

„Niedziela” 51-52/2014

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl